Co zrobić z gruzem budowlanym?

Data: 18. 11. 2019r. • Autor: wywoz-gruzu.pl

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami jest istotnym aspektem zrównoważonego budownictwa. W tym kontekście gospodarowanie odpadami oznacza:

  • eliminowanie odpadów tam, gdzie to możliwe,
  • minimalizowanie odpadów tam, gdzie to możliwe,
  • ponowne użycie materiałów, które w przeciwnym razie mogłyby stać się odpadami.

Praktyki zarządzania odpadami stałymi wskazują, że redukcja, recykling i ponowne wykorzystanie odpadów są niezbędne dla zrównoważonego gospodarowania zasobami.

 

Gruz budowlany – jak się go pozbyć legalnie?

 

Większość odpadów budowlanych i rozbiórkowych obecnie wytwarzanych w naszym kraju jest zgodnie z prawem przeznaczona do składowania na wysypiskach odpadów podlegających przepisom państwowym. Niestety, cały czas słychać o sytuacjach, gdzie całość lub część strumienia odpadów budowlanych i rozbiórkowych jest nielegalnie składowana na lądzie, lub w naturalnych ściekach, w tym w wodzie. Jest to oczywiście niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia ludzkiego, handlu i środowiska.

 

Przedsiębiorstwa i obywatele Polski każdego roku legalnie usuwają miliony ton odpadów budowlanych (w tym gruzu) na składowiskach odpadów stałych. Coraz większe ilości odpadów związanych z budową są usuwane ze strumienia odpadów w procesie zwanym przekierowaniem. Przekierowane materiały są sortowane do dalszego recyklingu, a w niektórych przypadkach ponownie wykorzystywane.

Na ilość wytwarzanych odpadów budowlanych znaczny wpływ mają:

  • warunki makroekonomiczne związane z budownictwem,
  • trendy konsumpcji społecznej,
  • zagrożenia naturalne i antropogeniczne.

Dobrą wiadomością jest to, że w ostatnich latach zauważono świadomość branży budowlanej w kwestii usuwania i ponownego użycia gruzu, w celu zmniejszenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych na składowiskach. Można to zlecić firmie zajmującej się usuwaniem odpadów budowlanych, bądź wynająć kontener i zająć się samemu tym działaniem.

 

Usuwanie gruzu budowlanego – profesjonalnie czy samodzielnie?

 

W kontekście powyższego akapitu warto zauważyć, iż druga opcja: samodzielnie zarządzanie odpadami budowlanymi jest wzorem do naśladowania, ale równocześnie jest to rozwiązanie kosztowne i często mimo dobrych chęci, niesie niezamierzone konsekwencje.

 

Biorąc to pod uwagę, można założyć, iż zdrowy rozsądek sugeruje, że lepiej jest skorzystać z profesjonalnych usług, gdy w grę wchodzi najbardziej zrównoważone zarządzanie takimi odpadami. Z drugiej strony nie można zapominać, iż za podejście niezrównoważone można uznać brak działań, takich jak:

  • redukcja odpadów,
  • ponowne wykorzystania gruzu.

Ma zatem uzasadnienie to, że wydajna i skuteczna eliminacja i minimalizacja odpadów oraz ponowne użycie materiałów są podstawowymi aspektami działalności projektowej i budowlanej, która generuje gruz i inne odpady budowlane. Kreatywność, wytrwałość, znajomość dostępnych rynków i firm oraz zrozumienie obowiązujących przepisów są ważnymi umiejętnościami dla projektantów i budowniczych związanych z tym zagadnieniem, choć zawsze można się posilić wiedzą profesjonalistów organizujących gospodarkę tych odpadów.

 

NASI STRATEGICZNI PARTNERZY


Szanowny Użytkowniku!
Szanując Państwa prawo do prywatności jako prowadzący Serwis Internetowy (dalej „Serwis”) oraz Administrator danych osobowych (dalej „Administrator”), w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), niniejszym przedstawiam Politykę Ochrony Prywatności – więcej, oraz Regulamin Serwisu Internetowego – więcej, obowiązujące w Serwisie.

W ramach Serwisu stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu. W każdej chwili możecie Państwo dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się Polityce Plików Cookies – więcej.